Studieplass

Nidaros Pilegrimsgård hilser studenter velkommen til å søke om studieplass med overnatting.

Studenter får tilgang til pilegrimsgårdens bibliotek, arkiv, og et nettverk av personer med kompetanse innen pilegrimstematikken. I tillegg er Nidaros Pilegrimsgård et rolig sted for studier og overnatting.

For at NPG alltid skal være oppdatert på nyskrevne rapporter/masteroppgaven innen feltet, er det ønskelig at studentene innleverer de ferdigskrevne rapportene/masteroppgavene til biblioteket i etterkant.  Det legges også til rette for at studenter får anledning til å presentere interessante og relevante oppgaver eller avhandlinger i forbindelse NPGs konferanser eller Café-kvelder.

Vi tilbyr særlig gode priser på overnatting for denne gruppen. 

Velkommen til å sende din søknad!


Praktisk informasjon

Målgrupper: Studenter fra universitet og høyskoler, prester, diakoner og andre personer som er interessert i emnet. I første omgång åpnes mulighetene for nordiske studenter /interesserte, men på sikt er intensjonen også å kunne ta mot studenter fra utlandet.


Hvordan søker man: 

     Søknaden sendes til post@pilegrimsgarden.no

     Søknaden skal inneholde:
     Navn, Institusjon, Navn på masteroppgaven/rapport (evt beskrivelse av tema)
     Adresse, telefonnummer
     Antall dager det søkes om

Pris for overnatting:

     Kr 550/natt inkl frokost, enkelt rom.
     Kr 400/natt inkl frokost i delt dobbeltrom


For mer informasjon, vennligst ta kontakt med daglig leder Cathrine Roncale (cathrine.ronca@pilegrimsgarden.no) eller pilegrimsprest Einar Vegge (prest@pilegrimsgarden.no)
Telefon: 73 52 50 00