Inter-reg prosjekt

Nidaros Pilegrimsgård er fra 2019 til 2021 en del av interreg-prosjektet "Pilgrim utan gränser".

"Pilgrim utan gränser" er et inter-reg prosjekt med Selångers församling/Selånger Pilgrimscenter som lead partner, og Stiklestad Pilegrimssenter som hovedpartner på norsk side. Nidaros Pilegrimsgård har vært en del av prosjektet helt fra tidlig planlegging, og samarbeider tett med RPS Stiklestad på norsk side. 

Dette prosjektet skal jobbe med den kulturelle infrastrukturen til St. Olavsleden (som går fra Selånger til Trondheim). Vi vil visualisere, løfte og kommunisere ut den natur- og kulturarven vi finner langs leden, knyttet til legenden om Olav den hellige. Et særlig viktig delprosjekt, er utvikling av en database for olavsminner langs leden. Her vil fagmiljøet på Stiklestad Nasjonale Kultursenter være ansvarlig, og håpet er at denne etter prosjektet vil kunne utvides både nasjonalt og internasjonalt til å gjelde alle olavsminner. 

En av utfordringene i prosjektet, er å finne en gode former for formidling av historie. Kulturarv har bare verdi så lenge den lever i folks bevissthet, og informasjon om historie blir til kunnskap når den får leve i nåtiden.  

Vi vil samtidig benytte prosjektet til å knytte de tre pilegrimssentrene enda tettere sammen, og slik legge grunnlag for en mer bærekraftig pilegrimsled og en enda bedre opplevelse for de pilegrimer som vil vandre St. Olavsleden.