Skilting og merking

Merking av pilegrimsleden i Trondheim Foto: Torgeir Krokan, Trondheim bydrift. 

Ansvaret for merking ligger hos den enkelte kommune, og gjøres som oftest i et samspill mellom kommunalt ansatte og frivillige lag og foreninger som rydder og merker på dugnad. God merking av leden er viktig for langveisfarende pilegrimer, men gjør også leden mer tilgjengelig for lokal bruk. Vi skal tilrettelegge for trygge og gode naturopplevelser for alle brukere av pilegrimsleden. 

Merking av pilegrimsleden skal skje i henhold til merkehåndbok for pilegrimsleden. I tillegg utgis det en mer detaljert oversikt over de enkelte merke-elementene, og hvordan disse korrekt skal benyttes. Du finner begge deler på http://nasjonaltpilegrimssenter.no/vi-tilbyr/verktøy/merking-av-pilegrimsleden

Det regionale pilegrimssenteret bistår gjerne med råd og veiledning når det gjelder rydding og merking av leden, ta kontakt!