Oppgaver

Senteret jobber aktivt for å etablere nettverk med regionale aktører, og samarbeider tett med kommune, kirke, fylkeskommune, frivillige lag og organisasjoner, museer, m.fl. for å stimulere til bærekraftig reiseliv og verdiskapning knyttet til Pilegrimsleden.

Senteret har oppfølgingsansvar for kommunene Trondheim, Melhus, Midtre Gauldal, Selbu og Tydal. Dette innebærer at vi arbeider med både Gudbrandsdalsleden, Østerdalsleden, Romboleden og St. Olavsleden. Vi bistår gjerne som rådgiver og støttespiller i arbeidet med pilegrimsleden i den enkelte kommune. 

Vi fungerer også som et informasjons- og veiledningskontor for deg som har lyst til å vandre. Ta gjerne kontakt! 

Ny ansvarlig for regionalt pilegrimssenter er Toralf Neraas: toralf@pilegrimsgarden.no - +47 954 00 691