Statistikk

Pilegrimsmottaket på Nidaros Pilegrimsgård fører statistikk over alle ankomne pilegrimer.

Vi gjør oppmerksom på at vi opererer med to hovedkategorier:

Langvandring/long-range: Vandringer som innebærer minst én overnatting. Disse utgjør hoveddelen av statistikken, og er den mest fullstendige statistikken over langvandrere som kommer til Nidarosdomen/Trondheim. 

Kortvandringer/short-range: Vandringer med varighet inntil én dag. Er typisk byvandringer eller andre kortere vandringer i Trondheim by, ofte med pilegrimspresten som vandringsleder. 

Om du benytter deg av data fra statistikken, husk å oppgi referanse. 

Fullstendig statistikk og rapport 2017

Oppsummering av hovedtall for langvandring 2016
Fullstendig statistikk og rapport 2016 

Fullstendig statistikk og rapport 2015 (se tabeller fra side 22)