Pilegrimspresten

Pilegrimspresten er sentral i mottaket av pilegrimer i Trondheim.

Einar Vegge og Steffen Aune

Dette gjøres i nært samarbeid med den frivillige pilegrimsbevegelsen og øvrig stab ved Nidaros pilegrimsgård. Pilegrimsprestens kontor er i pilegrimsgården. Pilegrimspresten er ansatt av Nidaros bispedømmeråd og ivaretar teologisk arbeid med pilegrimsmotiv og Olavstradisjon som del av sitt oppdrag for biskop og bispedømmeråd.

Bildet: Einar Vegge har vært pilegrimsprest i Nidaros fra 2012. I tillegg til langvarig interesse for pilegrimsvirksomhet har Einar med seg bred erfaring fra preste- og teologstillinger i Den norske kirke. På bildet ser vi Einar (til venstre) sammen med vikarierende pilegrimsprest Steffen Aune. 

Pilegrimspresten ønsker samarbeid med lokalsamfunn og menigheter langs alle pilegrimsledene inn til Trondheim. Gjennom kortere og lengre vandringsopplegg knyttet til lokale helligsteder er det et mål at folk av ulik alder og bakgrunn kan få næring til liv og tro gjennom pilegrimspraksis.

På spor av nåden

En pilegrim vet ikke alltid nøyaktig hva hun søker. Hun går. Kroppens bevegelse er ofte det viktigste. Hun er oppmerksom når hun vandrer.Derfor er hun åpent nysgjerrig på mennesker hun møter og sporene av kultur hun vandrer gjennom. En pilegrim beveger seg i meningsbærende strukturer. Naturlandskapet, kirkehusene og kulturen hun fornemmer, virker på pilegrimen. Uten at hun alltid tenker over det, vet hun at de erfaringene hun gjør gjennom vandringen, vil forandre henne. Hun investerer seg selv og sitt eget i noe fremmed og i fremmede mennesker. Derfor er pilegrimsreisen en modig reise, et risikoprosjekt.

En pilegrim risikerer å bli berørt av Guds godhet – av alle gaver skaperverket gir, av alle medmennesker. Gud lar komme i hennes vei. Og en pilegrim risikerer å bli berørt av nåden. Det hellige kan finne sted nær hvem som helst av oss, ingen av oss er immune mot nådens forvandling. Derfor venter Skaperen på oss alle ved helligstedet, med forsmak på noe nytt.

Kontaktinformasjon, Einar Vegge:

Epost: ev676@kirken.no

Tlf: 92 20 01 71