Pilegrimsfellesskapet St. Olav

Pilegrimsfellesskapet St. Olav er en idéell, frivillig forening. Det er PSO som har hovedansvaret for bemanning av pilegrimsmottaket på Nidaros Pilegrimsgård

PSO bemanner også pilegrimsboden under Olavsfestdagene, der de gir informasjon til personer som er interessert i pilegrimsvandring. Pilegrimfelleskapet St Olav jobber med å stimulere til vandring langs pilegrimsveiene, blant annet ved å styrke samarbeidet med lokale og regionale foreninger og tilrettelegge for frivillig innsats. De tilbyr pilegrimen gjestfrihet, omsorg og omtanke. 

Vigdis Vormdal er leder for foreningen, og kan kontaktes på post@pilegrimsfellesskapet.no 

Du kan lese mer om PSO på deres egen hjemmeside.