Pilegrimsvandring i fellesskap

Pilegrimsvandring fra Ilen Kirke til Nidarosdomen, tirsdag 5.9 klokken 16:30

Oppmøtested: ved Ilen kirken, Kongens gate 99

Program:
- 16.30. Åpningsord og felles info.
- 16.45 Vi vandrer sammen. Pilegrimsprest Einar Vegge leder.
- 18.00 Pilegrims-gudstjeneste i Nidarosdomen.
- 18.30 Kaffeservering ute ved Vestfronten på Nidarosdomen.

Store og små, unge og gamle - alle er velkommen! 

Påmelding er ikke nødvendig, men hvis du kommer med en stor gruppe, ønsker vi antall deltakere dagen før til diakon Mette Goa Hugdal, telefonn 90578141, eller mh657@kirken.no