Nidaros pilegrimsgård åpner sitt bibliotek, arkiv og nettverk

Studenter fra universitet og høyskoler, prester, diakoner og andre personer som er interessert i pilegrimsemnet inviteres til et samarbeid med Nidaros Pilegrimsgård

Interessen for pilegrimsvandring og for kunnskap om pilegrim/Olavstradisjonen har økt de siste åren. Spesielt etter det at Pilegrimsveiene til Trondheim, gjennom Norge, Danmark og Sverige fikk statusen som Europeisk Kulturvei av Europa Rådet i 2010.

Gjennom årene har det også tilkommet ny litteratur og rapporter som berører pilegrimstematikken og som omhandler både nåtid og fortid.
Nidaros Pilegrimsgård har tatt initiativ til å samle inn nyere og eldre litteratur, masteroppgaver og rapporter som omhandler pilegrimstematikken og Olavsarven. I tillegg har det opprettes et pilegrimsarkiv som omfatter en god dekning av pilegrimshistorien i Norge de siste 25 år. Både materialet i arkivet og litteraturen i bibliotek har spesielt fokus på Nidaros som pilegrimsmål.
Arkivet og biblioteket fornyes fortløpende.

Nidaros Pilegrimsgård (NPG) hilser studenter velkommen til å søke om studieplass med overnatting.

Studenter får tilgang til pilegrimsgårdens bibliotek, arkiv, og et nettverk av personer med kompetanse innen pilegrimstematikken. I tillegg er Nidaros Pilegrimsgård et rolig sted for studier og overnatting.
For at NPG alltid skal være oppdatert på nyskrevne rapporter/masteroppgaven innen feltet, er det ønskelig at studentene innleverer til Nidaros Pilegrimsgårds biblioteket de ferdigskrevne rapportene/masteroppgavene.  Det legges også til rette for at studenter får anledning til å presentere interessante og relevante rapporter i forbindelse NPGs konferanser eller Cafe-kvelder.

Velkommen med din søknad. 


Praktisk informasjon

Målgrupper:  Studenter fra Universitet og høyskoler, prester, diakoner og andre personer som er interessert i emnet. I første omgång åpnes mulighetene for nordiske studenter /interesserte, men på sikt er intensjonen også å kunne ta mot studenter fra utlandet..


Hvordan søker man:   

     Søknaden sendes til post@pilegrimsgården.no
     Søknaden skal inneholde:
     Navn, Institusjon, Navn på masteroppgaven/rapport
     Adresse, telefonnummer
     Antall dager det søkes om

Pris for overnatting  

     Kr 550/natt inkl frokost, enkelt rom.
     Kr 400/natt inkl frokost i delt dobbeltrom


For mer informasjon, vennligst ta kontakt med daglig leder Cathrine Roncale(Cathrine.ronca@pilegrimsgarden.no) eller pilegrimsprest Einar Vegge (prest@pilegrimsgarden.no)
Telefon: 73 52 50 00