Vi søker flere frivillige til pilegrimsmottaket!

- Å være vert i Pilegrimsgården har ført meg i kontakt med spennende mennesker og utrolige historier fra hele verden, sier Gunnar Prytz Leland, leder for Pilegrimsfellesskapet St. Olav. Nå er han på jakt etter nye frivillige til å ta imot pilegrimsvandrerne til Trondheim.

Bilde: De to frivillige Maud og Aasne med en blid argentinsk pilegrim, sommeren 2016 (Foto: Gunnar P. Leland). 

Behovet for verter i Pilegrimsgården øker i takt med tilstrømningen. I fjor registrerte Prytz og hans medarbeidere 2300 vandrere til mottakssenteret mellom Nidarosdomen og Nidelven. Tallet har økt for hvert år, og stadig flere benytter muligheten til naturoppleveser, rekreasjon og ettertanke.

- Vi har et mål om at alle som kommer hit til Pilegrimsgården skal få en personlig velkomst, og bli møtt av god atmosfære og gjestfri stemning. Mange av pilegrimene er i en livsfase preget av endring. De har gjerne brukt turen hit til Trondheim til å reflektere over livet, og da er det et privilegium å få være den som står her og tar imot dem, sier Gunnar Prytz Leland. I tillegg til et personlig møte, fører vertene statistikk, stempler i pilegrimspasset og skriver ut Olavsbrev eller pilegrimsdiplom. 

Stort behov
Sammen med pilegrimsprest i Nidaros, Einar Vegge, gjør han nå et fremstøt for å få flere frivillige pilegrimsverter før sommeren. Utgangspunktet er at det skal stå verter klare på Pilegrimsgården hver eneste dag i tidsrommet 12. juni -22. september. Samtidig trengs det frivillige i «Pilegrimsboden», en stand ved Nidarosdomen under Olavsfestdagene.

Med en slik ambisjon, og med tanke på at pilegrimsbesøket er i vekst, er det stort behov for et bredere vertskap.
- Vi håper at mange vil melde seg som pilegrimsverter. Vi vil tilpasse antall vakter etter den enkeltes ønsker og muligheter, og vi tilbyr en kurskveld i forkant. Dette er et frivillig engasjement som vil gi mange gode og spesielle opplevelser tilbake, og et møte med en sterk og inspirerende pilegrimskultur, sier Prytz Leland.

Pilegrimsmottaket skal være bemannet hver dag kl. 1400-1800. Den som ønsker å stille som pilegrimsvert kan ta kontakt med Pilegrimsfellesskapet St. Olavs (www.pilegrimsfellesskapet.no) eller Gunnar Prytz Leland (e-post: gunnar.prytz@hotmail.com). Kurskvelden vil bli holdt på Pilegrimsgården 5. april.

Prisbelønnet arbeid
I tillegg til å organisere mottaket ved Pilegrimsgården, arrangererer Pilegrimsfellesskapet St. Olav også egne treff og vandringer. I 2015 ble fellesskapet tildelt Trondheim kommunes kulturpris. Men for at driften skal fortsette i samme takt, trengs det altså nye frivillige og pilegrimsverter.

- Kulturprisen understreker at Pilegrimsfellesskapet St. Olav har blitt en særdeles viktig aktør. Foreningen har stor betydning for at vi skal klare å opprettholde Trondheim som et av de store pilegrimsmålene. Derfor er det viktig at vi får flere frivillige. Det er bare å melde seg på, sier pilegrimsprest Einar Vegge.