Historisk byvandring med pilegrimsprest Einar Vegge

Bli med på en historisk byvandring til Klemenskirken. Pilegrimsprest Einar Vegge er turleder, og byvandringen avsluttes med kaffe på Pilegrimsgården. Velkommen!

Oppmøte og vandringsstart fra Nidaros Pilegrimsgård klokka 17.