Den norske pilegrimsrenessansen

Guro Berge Vistad presenterer sin masteroppgave «Den norske pilegrimsrenessansen. En analyse av tilretteleggere, interessenter og prosesser».
Et foredrag med fokus på en åpen og enkel formidling av et mangefasettert emne.

Onsdag 28.oktober kl 18.00 - 20.00
Café Olav, Nidaros Pilegrimsgård.

Masteroppgaven ble levert i 2012, og tar for seg den store bredden av aktører som har vært involvert i revitaliseringen av pilegrimsvandring i Norge. Vi foretar et lite historisk tilbakeblikk, og ser på hvordan den moderne pilegrimen har blitt snakket om – direkte og indirekte - av ulike involverte tilretteleggere. Hvem har vært involvert og hva har skjedd? Hvilke ord brukes for å beskrive pilegrimene/vandrerne? Her trekkes natur- og kulturmyndigheter, kirka og offentlige reiselivsaktører særlig fram.

Vi tar også et lite blikk på andre fenomen pilegrimsvandring i Norge bør sees i lys av, for eksempel vår norske friluftstradisjon, samtidas interesse for kulturminner, og generelle trender i reisemønstre og reiseliv.

Vi håper denne kvelden kan gi publikum økt kunnskap om hva som har skjedd på veien mot den pilegrimssatsningen vi ser i dag, og kanskje også vekke nysgjerrigheten og sette i gang noen tankeprosesser? Denne kvelden passer både for deg som kjenner til pilegrimsmiljøet fra før, men også deg som er nysgjerrig på noe nytt og spennende. Fokuset ligger på åpen og enkel formidling, og alle interesserte er hjertelig velkommen!

Onsdag 28.oktober kl 18.00 - 20.00
Café Olav, Nidaros Pilegrimsgård.
Kjøpmannsgata 1, Trondheim.

Arrangementet er gratis. Drikke selges i baren.