Café Olav vinter/vår 2017

Én filkmkveld og to spennende historiske foredrag preger Café Olavs onsdagskvelder våren 2017.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til følgende spennende kafékvelder i vinter/vår. Alle tre arrangeres i samarbeid med Pilegrimsfellesskapet St. Olav: 

1. februar, klokka 18 - 20: 

Velkommen til filkmkveld med Pilegrimstema! Nidaros Pilegrimsgård og Pilegrimsfelleskapet St. Olav viser fra serien "Wanderlust – the most beautiful hiking routes in Europé" (Varighet 50 minutt) som viser frem Pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim. Etter filmvisningen blir det rom for refleksjon og diskusjon.

15. februar, klokka 18 - 19.30

Denne kvelden får vi besøk av Reidar Stang, leder av Fortidsminneforeningen i Sarpsborg. Vi setter stor pris på at han tar turen opp til oss i Trondheim, for å belyse noen av de interessante koblingene mellom Sarpsborg, Olav og Nidaros.

Stang vil snakke om Olav Haraldsons opprettelse av byen Borg og Olav og hans biskopers bruk av kongsgården Borgargjerdir (Borregaard).

Videre vil han belyse Borgs rolle i relasjon til Nidaros, også etter Olav den helliges død, bl.a biskop Grimkjell og Olav Kyrres videre virksomhet på Borgargjerdir og i Nidaros.

1. mars, klokka 18 - 19.30

Denne kvelden gleder vi oss stort til å få besøk av Anna Petersén, hovedansvarlig for utgravingene av den fantastiske Klemenskirka høsten 2016.

Petersén vil fortelle om funnet under tittelen "Klemenskirken i Nidaros. Funnet av tidlig middelaldersk trekirke, midt i byen".

Petersén er arkeolog og forsker, og har vært i NIKU siden 1997.