Café Olav med Lars Tvete: “Det siges og hendte så mangt”, historier fra Trondheim på 1800-tallet

Lars Tvete forteller fra Trondheim på 1800-tallet, basert på bøker og fortellinger fra sin egen far, Bjarne Tvete.

I boken "Det siges og hendte så mangt" følger vi madam Holmberg, hennes datter Ellen Brown og barnebarna Line og Mette, gjestgiveriet i Holmberggården, familiens venner og betjente, med glimt fra deres liv i perioden 1841-1861 satt inn i en ramme av historiske hendelser i Trondheim på 1800-tallet. Denne boken er utgangspunktet for foredraget. 

Bjarne Tvete var prest og forfatter. Han tok teologisk embedseksamen i 1932 og praktikum i 1933 og ble ordinert som prest. Han var hjelpeprest i Stadsbygd et års tid før han kom til Nidarosdomen og Vår Frue kirke i Trondheim som vikarprest og lærer. Etter frigjøringen i 1945 ble han konstituert som sogneprest på Hitra og ble sosialkurator for Trøndelag under landssvikoppgjøret. I 1949 ble han hjelpeprest i Grong med bosted i Røyrvik, og i 1959 sogneprest i Namsskogan. I 1964 ble han prost i Namdal prosti, noe han var frem til han avgikk med pensjon.

Lars Tvete er sønn av Bjarne Tvete, og styreleder her på Nidaros Pilegrimsgård. Han er ellers kjent somm forretningsmann og politiker. 

Onsdag 6. mars, klokka 18 - 19.30. 

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det blir salg av kaffe, te, øl og vin. 

Velkommen!