Café Olav med Heidi Beistad: “Å lyde Roma som din mor og herskerinne”.

”Å lyde Roma som din mor og herskerinne". Den pavelige reformbevegelsen og Norges innlemmelse i Europa. Fagsjef på Stiklestad Nasjonale Kultursenter forteller spennende og levende om kontakten mellom Nidaros og pavesetet i Roma etter at Nidarosprovinsen ble opprettet i 1152/53. Fokus vil spesielt ligge på reformbevegelsens konsekvenser for Norge og Norges relasjon til Europa.

«Vi registrerer med glede at dere har sluttet med uheldige praksisen av barn døpes i spytt. Vi ser oss imidlertid nødt til å påpeke at dåp i øl heller ikke er tillatt».

Dette hjertesukket stammer fra et brev fra paven til erkebiskopen av Nidaros fra 1241. I en rekke tidligere brev hadde han refset erkebiskopen fordi man i den norrøne kirkeprovinsen ikke ga seg med praksisen hvor man i nødstilfeller døpte barn i spytt. Innen 1240 hadde praksisen endelig dødd ut, noe paven uttrykker stor glede for. Han ser seg imidlertid nødt til å påpeke at dåp i øl heller ikke er gyldig dåp.

Denne historien fremstår i dag som lett komisk. Samtidig er den symptomatisk for store deler av kontakten mellom Nidaros og pavesetet i det første århundret etter at Nidarosprovinsen ble opprettet i 1152/53 og for den norrøne kirkens utvikling i høymiddelalderen. Denne større fortellingen handler om forholdet med lokale skikker og universalkirkens regler, om hvordan kirken i kristenhetens arktiske ytterpunkt skulle endres slik at også den levde opp til pavesetets retningslinjer. Dette var essensen i den pavelige reformbevegelsen, temaet for dette foredraget. Fokus vil spesielt ligge på reformbevegelsens konsekvenser for Norge og Norges relasjon til Europa.

Heidi Anett Øvergård Beistad er fagsjef og førstekonservator på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Hun disputerte i 2016 til doktorgrad i historie med avhandlingen  «An Almost Fanatical Devotion to the Pope? Power and Priorities in the Integration of the Nidaros Province c.1152-1300.»

Onsdag 13. februar, klokka 18 - 19.30. 

Arrangmentet er gratis, og det blir salg av kaffe, te, øl og vin. 

Velkommen!