Café Olav med Anna Petersén: Funnet av Klemenskirka

Denne kvelden gleder vi oss stort til å få besøk av Anna Petersén, prosjektleder for utgravingene av den fantastiske Klemenskirka høsten 2016.

Arkeologen Anna Petersén, prosjektleder i Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) forteller om Utgravningen av Klemenskirken under tittelen "Klemenskirken i Nidaros. Funnet av tidlig middelaldersk trekirke, midt i byen".

Klemenskirken var starten på olavskulten. Kirken var målet for de første pilegrimene som valfartet til Trondheim. Funnet i Trondheim sentrum omtales som det viktigste arkeologiske enkeltfunnet i Trondheim på over ett hundre år og vil gi internasjonal gjenklang. Velkommen!

Petersén er arkeolog og forsker, og har vært i NIKU siden 1997.

Som vanlig holder kaféen åpen, og vi serverer kaffe/te, vafler og drikke. 

Arrangeres i samarbeid med Pilegrimsfellesskapet St. Olav