Café Olav høsten 2016

Pilegrimsbyen Trondheim og dens historie er tema på Café Olavs to onsdagsforedrag høsten 2016.

28. september, kl 18 - 20:

Denne kvelden får vi besøk av arkeolog Ian Reed fra NIKU (Norsk Institutt for Kulturminneforskning). Som ansatt ved NIKUs distriktskontor i Trondheim er hans hovedarbeidsområde planlegging og gjennomføring av arkeologiske undersøkelser og registreringer i middelalderbyen Trondheim.

Reed skal i kveld snakke om Trondheims historie sett fra det geografiske stedet hvor Pilegrimsgården i dag ligger, samt området rundt.

Med Nidarosdomen som nærmeste nabo, er det liten tvil om at dette må ha vært et viktig sted i Trondheim gjennom hele dens middelalderhistorie, og hundreårene etterpå. Men hva vet vi egentlig om dette området, og de ulike bygninger, embeter og funksjoner som har hatt site sete her?

Facebook: https://business.facebook.com/events/1582809608689414/ 

 

26. oktober, kl 18 - 20:

Denne kvelden får vi besøk av Øystein Ekroll, arkeolog og forsker hos NDR (Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider).Øystein Ekroll kjenner Nidarosdomen bedre enn de fleste, og har jobbet som forsker hos NDR siden 1994.

Ekroll vil snakke om pilegrimsbyen Trondheim i et middelalderperspektiv under overskriften "Rom i herberget? Korleis var det å komme som pilegrim til Nidaros rundt olsoktider?".

Facebook: https://business.facebook.com/events/577779345680728/