Byvandring med pilegrimsperspektiv, Tema: Beskyttelse

Café Olav 4. mai kl 17.00

Pilegrimspresten ved Nidaros Pilegrimsgård, Einar Vegge, tar deg denne våren med på en serie vandringer i Trondheim by. Vi utforsker hvordan Trondheim kan forstås som pilegrimsby med utgangspunkt i ulike temaer for hver vandring.

Temaet for dagens vandring er beskyttelse. Hvilke forestillinger om vern og beskyttelse ligger i pilegrimstradisjonen? Hvordan kan vi avlese disse i Trondheims utvikling? Vandringsruten er lagt opp for å belyse disse spørsmålene.

Møt opp ved Nidaros Pilegrimsgård, Kjøpmannsgata 1, kl. 17.00. Vandringen varer ca.90 minutter, og er gratis. Den avsluttes i Café Olav, hvor det er mulighet til å få seg en kopp kaffe.

Hjertelig velkommen!