Byvandring i pilegrimsperspektiv med byguide Adrien Safranka

Vi vandrer fra Pilegrimsgården, under ledelse av byguide og pilegrimsvegleder Adrien Safranka.

Onsdag 2. mai klokka 17 - 18

Gudbrandsdalsleden i Trondheim og synlige katolske spor – på vei hjem, en kort pilegrimsvandring fra Pilegrimsgården til Ila.

Vandringen avsluttes etter en liten time i Ila.

Gudbrandsdalsleden er den mest traffikerte pilegrimsleden i Norge, der langvandrere har tilbrakt 13319 dager på leden i 2017.