Byvandring med pilegrimsperspektiv. Tema: Kunnskap,

Café Olav 13.april. kl 17.00

Pilegrimspresten ved Nidaros Pilegrimsgård, Einar Vegge, tar deg denne våren med på en serie vandringer i Trondheim by. Vi utforsker hvordan Trondheim kan forstås som pilegrimsby med utgangspunkt i ulike temaer for hver vandring.

Hva kjennetegnet den kunnskapen som ligger til grunn for utformingen av Nidarosdomen og katedralene som pilegrimsmål? Hvordan utviklet synet på kunnskap seg i katedralskolene, gjennom biskopenes visitasreiser på 1700-tallet til Hovedbygget på Gløshaugen ble bygd som en pendant til Nidaros domkirke i 1910?
Pilegrimsprest Einar Vegge tar deg med på en vandringsrute gjennom Trondheim med kunnskap som ledetråd.

Etter byvandringen (kl 17:00 - 19:00) fortsetter en åpen samtale i Cafe Olav.