Nyheter

07.10.2014

DÅP GJENNOM 1000 ÅR

Velkommen til seminar 19.-20.november 2014 i pilegrimsbyen Trondheim.
Nidaros Pilegrimsgård markerer i samarbeid med Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, Nasjonalt Pilegrimssenter og Nasjonalt kirkelig pilegrimsutvalg at det er 1000 år siden Olav Haraldsson ble døpt i Rouen.
Gjennom flere foredrag blir St. Olavs dåp og dåpsskikker kunsthistorisk og kirkehistorisk belyst.
Dåpen er det grunnleggende enhetssymbolet i den verdensvide kirken. Opplev hvordan teologer fra ulike kirkesamfunn i dag ser på dåpens formspråk og betydning. Les mer